top of page
Marmeren treden

Specialist in het Gezondheidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht

RECHTSGEBIEDEN

Rechtsgebieden

Gezondheidsrecht

De Groot advocatuur is breed georiënteerd in het gezondheidsrecht en verleent al jarenlang adviezen en rechtsbijstand in allerlei uitéénlopende richtingen op het terrein van de gezondheidszorg. In de cure -  en care sector, waarbij voornamelijk voor zorgaanbieders (zorginstellingen, zorgprofessionals) wordt opgetreden. 
 

Expertise in onder andere:
 

 • Medisch tuchtrecht

 • Toezicht- en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Patiëntenrechten (WGBO, Wkkgz)

 • Psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz, Wzd / geen piketadvocaat Raad voor de Rechtsbijstand)

 • Kwaliteit en veiligheid in de zorg

 • Zorgverzekeringsrecht

 • Maatschappelijke ondersteuning (WMO en Jeugdwet)

 • Medische aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is het andere rechtsgebied waarop De Groot advocatuur al jarenlang adviseert en procedeert. Voor de beoordeling van aansprakelijkheid en het regelen van de schade kunt u terecht bij De Groot advocatuur.

 

Bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij:

 • De beroepsuitoefening van onder meer: assurantietussenpersonen, advocaten, notarissen, makelaars, financieel adviseurs etc.

 • De uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 • Bedrijfsongevallen, arbeidsongevallen, beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)

 • Verkeersongevallen (WAM)

 • Ongevallen in sport- en spelsituaties (ook bijv. tijdens bedrijfsuitjes, of op school)

 • Contracten (wanprestatie)

Maud de Groot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Gezondheidsrecht;

- Burgerlijk procesrecht;  Arbitrage, Litigation

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Op beide rechtsgebieden (Gezondheidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht) volgde zij de specialisatieopleiding van Grotius Academie

Interim

De Groot advocatuur biedt haar dienstverlening ook in interim verband (detachering) aan. Zij behandelt voor verzekeraar VvAA Rechtsbijstand te Utrecht zaken op het terrein van het gezondheidsrecht. Daarnaast werkt(e) zij periodiek op interimbasis voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars, beroepsverenigingen, (semi)overheidsinstanties, ziekenhuizen.

INTERIM DIENSTVERLENING

Tarief
bottom of page