top of page
 • LinkedIn - White Circle

Zoekt u een advocaat die u bijstaat bij gezondheidsrechtelijke aangelegenheden of procedures, of bent u aansprakelijk gesteld – of wilt u een ander aansprakelijk stellen – voor schade? Maud de Groot adviseert en begeleidt u graag. Uw belangen worden daarbij op zeer deskundige en adequate wijze behartigd. De Groot advocatuur is een klein kantoor waar juridische kwaliteit, efficiëntie en het menselijke aspect voorop staan.

Specialist in Gezondheidsrecht

& Aansprakelijkheidsrecht

Voor ondernemingen (bijv. verzekeraars of instellingen in de gezondheidzorg) met een tijdelijke vraag naar een gespecialiseerde jurist of advocaat, kunnen op interim basis opdrachten worden vervuld.

Ook Interimdienstverlening

RECHTSGEBIEDEN

Rechtsgebieden

Gezondheidsrecht

De Groot advocatuur is breed georiënteerd in het gezondheidsrecht en verleent al jarenlang adviezen en rechtsbijstand in allerlei uitéénlopende richtingen op het terrein van de gezondheidszorg.  In de cure -  en care sector, en vaak aan zorgaanbieders (zorginstellingen, zorgprofessionals) maar ook aan particulieren, waarbij vanzelfsprekend voortdurend gewaakt wordt voor eventuele tegenstrijdige belangen. Echter, door de ervaring die bij de vertegenwoordiging van beide kanten wordt opgedaan, wordt de deskundigheid alleen maar bevorderd. 
 

Expertise in onder andere:
 

 • Medisch tuchtrecht

 • Toezicht- en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

 • Patiëntenrechten 

 • Psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz, Wzd / geen piketadvocaat Raad voor de Rechtsbijstand)

 • Kwaliteit en veiligheid in de zorg

 • Zorgverzekeringsrecht

 • Maatschappelijke ondersteuning (WMO en Jeugd)

 • Medisch strafrecht

 • Medische claims

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht is het andere rechtsgebied waarop De Groot advocatuur al jarenlang adviseert en procedeert. Voor de beoordeling van aansprakelijkheid en het regelen van de schade kunt u terecht bij De Groot advocatuur.

 

Bijvoorbeeld aansprakelijkheid bij:

 • De beroepsuitoefening van onder meer: assurantietussenpersonen, advocaten, notarissen, makelaars, financieel adviseurs etc.

 • De uitvoering van de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 • Bedrijfsongevallen, arbeidsongevallen, beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)

 • Verkeersongevallen (WAM)

 • Ongevallen in sport- en spelsituaties (ook bijv. tijdens bedrijfsuitjes, of op school)

 • (niet-)Nakoming overeenkomsten (wanprestatie)

Maud de Groot heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

- Gezondheidsrecht;

- Burgerlijk procesrecht;  Arbitrage, Litigation

 

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOVA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Op beide rechtsgebieden (Gezondheidsrecht en Aansprakelijkheidsrecht) volgde zij de specialisatieopleiding van Grotius Academie

Interim

De Groot advocatuur biedt haar dienstverlening ook in interim verband (detachering) aan. Zij behandelt voor verzekeraar VvAA Rechtsbijstand te Utrecht zaken op het terrein van het medisch tuchtrecht, medisch strafrecht en met betrekking tot het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Eerder werkte zij gedurende enkele periodes als claimbehandelaar voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, als claimbehandelaar in een ziekenhuis, en verving zij tijdelijk een advocaat gezondheids- en aansprakelijkheidsrecht bij een groot advocatenkantoor.

INTERIM DIENSTVERLENING

Achtergrond

DE ADVOCAAT

Maud de Groot

De Groot advocatuur is een eenmanszaak van mr. M.J. (Maud) de Groot. Maud de Groot heeft aan de Rijksuniversiteit Leiden rechten gestudeerd in civiel- en strafrechtelijke richting. Na eerst als griffier bij de Rechtbank Rotterdam en juridisch (beleids)medewerker bij het Ressortsparket (OM) van het Gerechtshof Den Haag te hebben gewerkt, koos zij in 2001 voor de advocatuur.

 

Aanvankelijk werkte zij ruim tien jaar bij middelgrote kantoren (Kneppelhout & Korthals N.V.  in Rotterdam en KBS advocaten N.V. te Utrecht), in een (brede) ondernemingsrechtelijke praktijk, met later specialisatie in het gezondheids- en aansprakelijkheidsrecht. In 2011 begon zij haar eigen kantoor De Groot advocatuur.

 

Nevenactiviteiten

Maud de Groot is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemd als een van de voorzitters van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (Regio Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland). Daarnaast is zij commissielid/arbiter bij de Geschillencommissie Advocatuur

Voorheen was zij voorzitter van de Onderzoekscommissie “Sturen op functioneren” van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), en (plv.) secretaris bij de Centrale Klachtencommissie (CKC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Tevens was Maud voorzitter van de Klachtencommissie van Evita B.V. te Den Haag (Thuiszorg).

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Gezondheidsrecht

 • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht

 • Gooische Advocaten Vereniging

Mr. M.J. (Maud) de Groot staat sinds 2001 op het tableau ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten en voldoet aan de gestelde eisen in de Verordening op de Advocatuur. De kantoorklachtenregeling, de Algemene Voorwaarden en een Privacy Statement van De Groot advocatuur zijn op deze website te raadplegen. 

TARIEF

Tarief

Uurtarief

De Groot advocatuur hanteert in beginsel een uurtarief van € 210,= exclusief BTW. Er bestaat evenwel ruimte voor de aanvang van de dienstverlening, afhankelijk van het soort zaak en het zaaksbelang, tot nadere prijsafspraken te komen, bijvoorbeeld het hanteren van een vaste prijsafspraak. 

 

Desgevraagd wordt bij aanvang van de dienstverlening een inschatting gemaakt van de kosten. Bij een eerste kennismakingsgesprek, waarin een beoordeling plaatsvindt van de “haalbaarheid” van een zaak, zal het eerste half uur niet in rekening worden gebracht.

De Groot advocatuur beschikt niet over een Derdengeldenrekening (vrijstelling conform Verordening op de advocatuur)

 

Rechtsbijstandsverzekering
Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan wordt u geadviseerd eerst contact met uw verzekeraar op te nemen. Afhankelijk van de afspraken daarover in de polisvoorwaarden, heeft u (bij procedures) een vrije advocaatkeuze en kan De Groot Advocatuur in goed overleg en na overeenstemming met uw verzekeraar u bijstaan.

CONTACT
bottom of page